Cumartesi, Temmuz 24

Sunucuyu Shell'den Koruma
 Merhabalar


Security üzerine devam etmekteyiz.

Piyasada Shared Web Hosting sunucuları için en büyük tehditlerden bir tanesi de yanlış

konfigürasyonlardan yararlanan kötü niyetli ASP, .Net veya PHP uygulamaları bilinen adıyla Shell.

Her ne kadar işin erbabı özel olarak hazırlanmış shell uygulamaları kullanıp Special Defacement

istatistiğini arttırsa da piyasada bebeler için olan shell uygulamaları da iş görebiliyor (Örneğin:

AspxSpy,CyberSpy5,EFSO.ASP,R57Shell.PHP,C99Shell.PHP gibi).

Bu yazıda kötücül script'lerden korunmak için Web Sunucularında temel olarak yapılması gereken bazı

ayarlamalara değineceğim.

.Net Güvenliği

Net ile geliştirilmiş olan Shell uygulamaları yoğun olarak Framework içindeki System.IO,

Microsoft.Win32,System.Net,System.ServiceProcess,System.Management sınıf kütüphanelerin

kullanır.

Bu sınıf kütüphanelerinin Shared Hosting’de güvenli bir şekilde çalışması için içinde Code Access

Security dediğimiz XML dosyaları vardır.

Kod:

.Net 4.0 için C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config

içindedir...


Eğer Web sunucunuzu .Net Shell’lerin den korumak istiyorsanız bu sınıf kütüphanelerinin güveliğini

kesinlikle sınırlamanız gerekmektedir. Bunun en basiti de varsayılan olarak Full gelen .Net Trust Level’ini

Medium’a çekmektir.

Medium’a çektiğiniz taktirde Shell uygulamalarının sistem derinliklerine ulaşması büyük ölçüde

engellenmiş olur. Tabi bu durum normal uygulamalarında çalışmasını engelleyebilir bu durumda

trust.config dosyalarında bazı oynamalar yapabilirsiniz duruma göre.

Burada dikkat edilmesi gereken Code Access Security izinleri verirken tüm Framework sürümlerinde

(v2.0 ,v4.0) ve platformlarında (x68, x64) verilmesidir.

Kod:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config\web_mediumtrust.config

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web_mediumtrust.config

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\web_mediumtrust.config

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\web_mediumtrust.config

Örnek olarak FileIOPermission’ı inceleyelim. Aşağıdaki kural uygulamanın sadece çalıştığı dizinde işlem

yapmasına izin verir. Böylelikle Shell bir üst klasöre çıkma istediğinde SecurityException alır.

Kod:

<IPermission class="FileIOPermission" version="1" Read="$AppDir$"

Write="$AppDir$" Append="$AppDir$" PathDiscovery="$AppDir$" />

Burada ufak bir not düşmekte fayda var:

Medium Trust'a çektiğiniz .NET Level'i içinde bazı temel .NET kütüphaneleri yoktur. Bunları aşağıda

veriyorum.

Kod:

System.Data.OleDb, System.Configuration, System.Net, System.Net.Mail

bunların PermissionSet dediğimiz parametrelerini elle girmeniz gerekir ki normal .net uygulamalarınız

sorunsuz çalışabilsin.

Trust config’de yapılan değişiklikler (Buradaki ilgili config web_mediumtrust.config oluyor) bir alt uygulama

tarafından ezilebilir (override) bunun için allowOverride özellğini “false” olarak işaretlemek gerekir yoksa

web sitesinin en alt seviyedeki web.config root web.config'den aldığı miras neticesinde Trust Level

değerini Full olarak değiştirir ve güvenlik yüzeyinin artmasına neden olabilir.

Bunu önlemek için:

Kod:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\web.config içinden

<location allowOverride="true">

değerini

<location allowOverride="false">

şeklinde değiştirin.

Diğer önemli olan konu ise sunucu üzerindeki NTFS (IT Procular ACL demeyi sever. Ben haklar diyorum)

kullanıcı hakları.

IIS’in Impersonate (bir kullanıcının başka bir kullanıcı gibi hareket etmesi olayı) özelliği Anonymous

kullanıcı seviyesinden User Grubu kullanıcı seviyesine kadar çıkabilen bazı özellikler içerir bu nedenle

User grubuna yetki verilmiş yerlere direkt erişim sağlanabilecek hale gelebilir.

Bu nedenle gerekmeyen her yerde User grubunun haklarını kaldırmanız Shell uygulamalarını sunucunun

diskinin orasına burasına erişmesini büyük ölçüde engeller.

Örneğin: IceWarp Merak Mail’in çalıştığı klasörün (C:\Program Files (x86)\IceWarp) bir üst

klasörden aldığı hak miraslarını iptal edip sadece SYSTEM ve Administrator grup haklarına sahip

olmasının sağlanması gerekir ki herkes her önüne gelen config dosyalarını okuyamasın. (Tabi servisin

kullandığı başka kullanıcılar varsa bunu da göz önünde bulundurmak gerekir.)

● Sunucudaki klasörlerin hak kontrollerini yapmak için AccessEnum (http://technet.microsoft.com/

en-us/sysinternals/bb897332) aracını kullanabilirsiniz.

Aynı şekilde IIS’inde unutmamak gerekir.

IIS’i korumak için C:\Windows\System32\inetsrv\config klasörü içindeki *.config uzantılı

dosyaların haklarından Users grubunu kaldırmak doğru olur. Gerçi varsayılan olarak öyle geliyor fakat

yine de bazı uygulamalar kendi kafasına göre değiştirebiliyor.

Bazı Shell uygulamalarından mevcut disklerin listelenmesi Group Policy’den engellenebilir. Şöyle ki;

Windows Tuşu + R’ye bastıktan sonra gpedit.msc yazın ve User Configuration > Administrative

Templates > Windows Components > Windows Explorer > Hide these specific drives in My Computer

Restrict All Drives seçeneğini “Enable” yapıp “Restrict All Driver” komutunu verin. Bu Bilgisayarıma

tıkladığınızda size Diskleri göstermez biraz rahatsız edici ama yine de ek bir önlem


Shell uygulamaları sunucu üzerinde herhangi bir işlem yapmak için genelde sistemde hazır

olan çalıştırılabilir uygulamaları kullanırlar (cmd.exe, cacls.exe, ping.exe gibi) bu hem Code

Access Security’i atlatmak hemde daha az kod yazmak adına iyidir. Bu nedenle sunucunuzdaki

C:\Windows\System32\.exe ve C:\Windows\Syswow64\.exe klasörlerinde *.exe uzantılı dosyaların

erişimlerini minimum’a indirmek doğru bir hamle olur.

Bu kritik klasördeki *.exe erişimlerini değiştirmek için öncelikle dosyaların sahipliğini Administrator’a

çevirmek gerekir.

Sistemde Administrator hakları ile giriş yapmışken aşağıdaki komutu verin:

takeown /F c:\Windows\system32*.exe

Bu komut System32 klasöründeki tüm .exe uzantılı dosyaların sahipliğini Administrator’a çevirecektir

(Default olarak TrustedInstaller gelir)

Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırın:

calcs c:\Windows\System32*.exe /E /D Users

Bu komut da System32 klasöründeki tüm .exe uzantılı dosyaların haklarından Users grubunun kaldırır.


PHP Güvenliği

PHP ile geliştirilmiş olan shell uygulamaları içinde php.ini’de yapılacak bir kaç ayar var.

Öncelikle sakat fonksiyonları kapatmakla başlamak gerekir. PHP Shell script'lerini incelerseniz çeşitli

zaafları sömürmek için kullanılan temel fonksiyonların olduğunu keşfedersiniz yani sorunu kökünden

çözmek için bunları tespit edip kapatmak mantıklı bir hareket olacaktır. İşte o fonksiyonlar;

exec, dl, passthru, shell_exec, system, eval, popen, fsockopen,

proc_open, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, show_source,

stream_socket_server, symlink, link, lchgrp, lchown, chown, chgrp,

posix_initgroups, posix_kill, posix_mkfifo, posix_mknod, and

posix_setegid, posix_seteuid, posix_setgid, posix_setpgid, posix_setsid,

posix_setuid

php.ini dosyasında “disable_functions” değerinin karşısına yukarıdaki satırı ekledikten sonra bir çok

shell script'ini elemine etmiş oluyorsunuz.

Bir başka ayarda allow_url_fopen‘ın Off olması buna bağlı olarak da allow_url_include ‘un da Off

olması web sitesi güvenliği ve selameti için iyi olur.

PHP için kilit noktalardan bir tanesi de her web sitesi için müstakil bir php.ini dosyasının yaratılması ve

siteyi onun üzerinden çalıştırmak olacaktır. Böylece her sitenin özel upload_tmp_dir‘ı disable_functions’ı

veya disabled_classes’ı olabilir


Yazılırken Kullanılan Referanslar

● http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649487.aspx

● http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd984947.aspx

● http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.security.permissions.fileiopermission.aspx

● http://wiki.maestropanel.com/MaestroPanel-PHP-Ayarları.ashx

1 yorum: