Cumartesi, Mayıs 1

Nmap Kullanım Komutları

nmap -sC -sV -oA nmap/initial -vvv ipadresi


nmap -sC -sS -sV ipadresi

nmap -sC -sV -oA cıktı.txt ipadresi

sudo nmap -sS -sV -sC -n -v -p 21,53,80,139,445,1001,1900 192.168.1.169

-sn: Port taraması yapma anlamına gelir.

-n: DNS Çözümlemesi yapma anlamına gelir.

-v, -vv, -vvv: Ekrana gösterilecek detayları arttırır.

-F: Daha hızlı tarama yapar. Daha az sonuç bulur.

-sS:Syn Taraması Yapar

--reason: Bulduğu bir sonucun sebebini gösterir.

--open: Sadece açık Portları gösterir.

-p-: Bir IP üzerinde bulunması muhteme 65535 portun hepsini tarar.

-sV: Açık portta çalışan servisin ne olduğunu bulmaya çalışır. -sC ile birlikte kullanılırsa işe yarar.

-sC: -sV ile versiyon tespiti yapılırken nmap scriptlerini kullanır.

-p: Sadece bu parametreden sonra belirtilen portları tarar.

benim kullandığım nmap komutu: nmap -sV -sC -vv -Pn -T4 yourserver